wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • "RUNO" Spółka z o.o.
  ul. Białowieska 40
  17-200 Hajnówka

  NIP: 543-020-07-67
 • E-mail:sklepik@runobio.pl
 • Telefon(85) 6822195
  606795296
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Sklep Internetowy "Runo" działający pod adresem www.sklep.runobio.pl , prowadzony jest przez "Runo" Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce, ul. Białowieska 40, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: . REGON 050015899 , NIP 543-020- 07-67

1. Sklep internetowy www.sklep@runobio.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.sklep.runobio.pl , telefonicznie lub e-mailem.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 16 00, w soboty i niedziele oraz święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego.

3. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.runobio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę
kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia z obowiązkiem zapłaty (wciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

5. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
- wskazanie zamawianych produktów i ilości
- podanie danych potrzebnych do dostawy
- wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy

6. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o
tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą

sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier,
- przelewem bankowym na konto sklepu.
- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
- gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym).

12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient, z wyjątkiem zakupów o min. łącznej wartości 200 zł, kiedy to koszt wysyłki pokrywa sprzedawca.

13. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

14. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Runo”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku poz 1182 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z
naszej bazy danych.

17. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

18. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwili odbioru towaru.

19. Konsument może odstąpić od umowy informując RUNO sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: RUNO sp. z o.o., ul. Białowieska 40, 17-200 Hajnówka , z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepik@runbio.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z załączonego formularza o odstąpienia od umowy.

20. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

21. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim RUNO sp. z o.o. przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

22. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar RUNO sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował RUNO sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: RUNO sp. zo.o., ul. Białowieska 40, 17-200 Hajnówka

23. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

24. W przypadku odstąpienia od umowy RUNO sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez RUNO sp. z o.o.

25. Zwrot płatności zostanie dokonany przez RUNO sp. z o.o. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

26. RUNO sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28.  Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Runo" Sp. z o.o. ul. Białowieska 40, 17-200 Hajnówka. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony
zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl